Ontheffing medische mondkapjesplicht

Per 1 december is het verplicht om in openbare ruimten een mondkapje te dragen. In sommige gevallen is het echter vanwege een medische aandoening niet mogelijk om zelfs gedurende kortere tijd een mondkapje te dragen. U kunt hiervoor zelf een verklaring van de overheid downloaden. Dat kan via deze link.  

Medische aandoeningen waarvoor u een ontheffing zou kunnen krijgen, zijn bijvoorbeeld:

  • COPD Gold klasse III en IV
  • Ernstig hartfalen, NYHA klasse II en III
  • Aandoeningen aan het gezicht, waardoor de ademhaling belemmerd is

Een medische ontheffing voor het dragen van een mondkapje betekent niet, dat u de toegang tot openbare ruimten niet ontzegd mag worden.

Voor meer informatie van de overheid kunt u kijken op deze pagina

Het is ook mogelijk om een door een arts gecertificeerde medische ontheffing voor het dragen van een mondkapje aan te vragen. U kunt hiervoor bij Keuringspraktijk Prins een afspraak maken.

Voor het niet kunnen dragen van een mondkapje vanwege een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking kan de arts geen medische verklaring afgeven. Hiervoor moet u contact opnemen met uw behandelend psychiater of psycholoog.

De medische gegevens, die nodig zijn voor de keuring, moet u van te voren opvragen bij uw eigen huisarts of specialist (lijst met relevante medische voorgeschiedenis). Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Zonder deze medische gegevens is het niet mogelijk een ontheffing op te stellen.

LET OP! De beoordeling betekent niet dat u automatisch een medische ontheffing krijgt! Alleen als de keuringsarts ervan overtuigd is, dat u medisch gezien geen mondkapje kunt dragen, zal deze een medische ontheffing maken.

De kosten van deze keuring voor medische ontheffing bedragen € 50,-