Aanvullende medische keuring CBR via Keuringspraktijk Prins

Ook voor aanvullende keuringen (medische verklaringen ) kunt u terecht bij Keuringspraktijk Prins. Een medische verklaring, ondertekend door een keuringsarts, hebt u nodig als u bij de gezondheidsverklaring, die u bij het CBR hebt ingeleverd, vragen met ‘JA’ heeft moeten beantwoorden. Een voorbeeld van een vraag, die u met ‘JA’ hebt moeten beantwoorden, kan zijn of u epilepsie, diabetes of hart- en vaatziekten hebt.

Kosten invullen aanvullende keuring maximaal 3 stuks:   €35,- 

Voor medische verklaringen voor het aanvragen van ontheffing van de mondkapjesplicht gelden aparte voorwaarden en verplichtingen. Klik daarvoor op deze link. 

Voorbereiding op de keuring:

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring, digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox. Deze print u en neemt u mee. Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw persoonlijke gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

Wat moet u meenemen naar de keuring?

De verwijsbrief van het CBR en het keuringsverslag, dat moet worden ingevuld. 

Een geldig legitimatiebewijs

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

Eventueel uw bril of contactlenzen
Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeld, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor een eventuele test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden besproken en door de arts van aanvullende informatie voor het CBR voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist.

Op de verwijsbrief bij uw keuringsverslag staat een zogenaamde ZD-code. Daarmee kan de arts uw papieren online invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit versnelt de procedure meteen paar weken en scheelt u een postzegel en de gang naar de brievenbus.

Keuringspraktijk Prins geeft daarom de voorkeur aan het digitaal invullen van de keuringsformulieren.

Na afloop van de aanvullende keuring

Aan het einde van de keuring wordt, indien het formulier digitaal is ingevuld, toestemming aan u gevraagd om dit te verzenden. Als u geen ZD-code heeft, dan krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren ingevuld en ondertekend terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. Dit is niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts.

Na afloop van de keuring dient u de nota direct te voldoen. Bij keuringspraktijk Prins kunt u contant of met de pin betalen.