Bodemsaneringskeuring via Keuringspraktijk Prins

 

Vanaf augustus 2022 kunt u bij keuringspraktijk Prins ook terecht voor bodemsaneringskeuringen. Een bodemsaneringskeuring is verplicht voor elke persoon, die in verband met zijn beroep in contact kan komen met vervuilde grond. Afhankelijk van de blootstelling aan vervuilde grond, zijn er 3 keuringsklassen:
  • Klasse A bodemsaneringskeuring: Dit is de basiskeuring voor iedere medewerker die met mogelijk verontreinigd(e) grond , bodem of water in contact komt.
  • Klasse B bodemsaneringskeuring: hierbij moet men medisch in staat zijn om “buitenlucht afhankelijke adembescherming” te dragen.
  • Klasse C bodemsaneringskeuring: idem, maar dan moet de medewerker een conditie hebben die goed genoeg is om “buitenlucht onafhankelijke adembescherming” te kunnen dragen.
Bij Keuringspraktijk Prins kunt u zich laten keuren voor  Klasse A en Klasse B bodemsaneringskeuringen volgens de richtlijnen van CROW-400.
De keuring voor Bodemsaneringsklasse A bestaat uit het vooraf invullen van vragenlijst en bloedonderzoek. Tijdens de keuring zal de vragenlijst besproken worden, volgt er een lichamelijk onderzoek, een gehoortest en een longfunctieonderzoek.
Voor de keuring voor Bodemsaneringsklasse B zal er ook nog een hartfilmpje gemaakt worden.
Na afloop van de keuring wordt de uitslag met u besproken, en ontvangt u na enkele dagen een geschiktheidsverklaring in de vorm van een pas.
Klik HIER om een afspraak te maken voor uw bodemsaneringskeuring A of B.