Taxipaskeuring (KIWA/ILT)

Als u als taxibedrijf uw chauffeurs het vak wil laten uitoefenen, zijn ze verplicht om een taxipas keuring te ondergaan. De taxipas die de chauffeurs ontvangen is voorzien van echtheidskenmerken en moet zichtbaar in de taxi aanwezig zijn. Zo kunnen de passagiers zien dat zij bij een erkende chauffeur instappen. Kiwa Register geeft namens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de passen uit. Bij de aanvraag en verlenging van een taxipas dient een originele Geneeskundige Verklaring bijgesloten te worden. Deze is 5 jaar geldig en mag niet ouder zijn dan 4 maanden.

Bij Keuringspraktijk Prins kunt u terecht voor uw taxipas keuringen. De gecertificeerde keuringsarts beoordeelt de algemene lichamelijke en geestelijke conditie van uw chauffeurs en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Het gezichtsvermogen en het gehoor worden getest. Ook wordt de urine onderzocht op de aanwezigheid van glucose (suiker). Bij geschiktheid ontvangen uw chauffeurs van Keuringspraktijk Prins een ingevulde en ondertekende Geneeskundige Verklaring. Deze kan vervolgens worden ingediend bij Kiwa Register.

Kosten:
Taxipaskeuring (KIWA/ILT):       € 65,- incl BTW,      € 53,72 excl BTW

Voorbereiding op de keuring

De chauffeur vraagt zelf via kiwaregister.nl de chauffeurskaart aan. De chauffeur vult van te voren de vragenlijst van de medische verklaring in.

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring?

De medische verklaring en de ingevulde vragenlijst van het KIWA-register.

Een geldig legitimatiebewijs

Urine: Dit hoeft geen nuchtere urine te zijn. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

Uw bril of contactlenzen
Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeld, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, het gehoor, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van het geheugen.

Na de keuring

Stuur  de volgende documenten terug naar het Kiwa (volg de instructies van het Kiwa):

  1. De aanvraagset van de BCT
  2. Kopie rijbewijs
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag
  4. Pasfoto
  5. Chauffeursdiploma taxi (vakdiploma taxi)
  6. Geneeskundige verklaring

 

 

Heeft u vragen over de taxipas keuring of wilt u direct een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier of bellen naar 0598 – 235 419