Rijbewijskeuring C/D(/E) via Keuringspraktijk Prins

 

Voor het halen of verlengen van een rijbewijs C (vrachtwagenrijbewijs) of D (busrijbewijs / medibus pas) moet u medisch gekeurd worden. 

Kosten:
Rijbewijs C of D   € 65,- (€ 53,72 ex. BTW), Rijbewijs C en D combi € 85,- (€ 70,24 ex. BTW)

Voor het invullen van extra formulieren ivm bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte) of epilepsie worden  geen toeslagen berekend.

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig.

Voorbereiding op de keuring

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring, digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox. Deze print u en neemt u mee. Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw persoonlijke gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring?

De verwijsbrief van het CBR , het Keuringsverslag CDE en eventuele aanvullende keuringsverslagen die de arts in moet vullen.
Er zijn diverse aanvullende keuringsverslagen: bijv. visus, diabetes, algemeen. Indien er op een formulier staat in te vullen door een arts kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog of een andere specialist vermeld staat, dan dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist.

Een geldig legitimatiebewijs: Dit mag uw rijbewijs, een paspoort of ID kaart zijn.

Urine: Dit hoeft geen nuchtere urine te zijn. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

Uw bril of contactlenzen
Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeld, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden besproken en door de arts van aanvullende informatie voor het CBR voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van het geheugen.

Op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag staat een zogenaamde ZD-code. Daarmee kan de arts uw papieren online invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit versnelt de procedure meteen paar weken en scheelt u een postzegel en de gang naar de brievenbus.

Keuringspraktijk Prins geeft daarom de voorkeur aan het digitaal invullen van de keuringsformulieren.

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring wordt, indien het formulier digitaal is ingevuld, toestemming aan u gevraagd om dit te verzenden. Als u geen ZD-code heeft, dan krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren ingevuld en ondertekend terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. Dit is niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts.

Na afloop van de keuring dient u de nota direct te voldoen. Bij keuringspraktijk Prins kunt u contant of met de pin betalen.