Rijbewijskeuring B/BE voor mensen met een lichamelijke beperking of handicap via Keuringspraktijk Prins

Het CBR bepaalt, dat sommige mensen met een handicap of lichamelijke beperking bij de aanvraag of verlenging van het rijbewijs medisch gekeurd moeten worden.

Bij Keuringspraktijk Prins kunt u zich laten keuren als u een beperking heeft. Als uit het keuringsrapport blijkt, dat u aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig te mogen rijden, kunt u met het keuringsrapport gewoon uw rijbewijs krijgen of verlengen. Op basis van de keuring kan het CBR besluiten de geldigheidsduur van uw rijbewijs te verkorten.

Kosten:
Rijbewijs A en B € 50,00
Meerprijs thuiskeuring € 17,50 + 0,30 per gereden km

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor het invullen van extra formulieren ivm bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte) of epilepsie wordt geen toeslag berekend.

Keuringslocatie

Onze keuringslocatie aan de Parallelweg 17 te Veendam is moelijk te bereiken voor mensen die geen trap kunnen lopen. Om u van dienst te kunnen zijn, bieden wij ook voor deze groep mensen de mogelijkheid voor een thuiskeuring aan, tegen een schappelijke meerprijs.

Voorbereiding op de keuring

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring, digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox. Deze print u en neemt u mee. Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw persoonlijke gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring? 

De verwijsbrief van het CBR , het Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.
Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen. Indien er op een formulier staat in te vullen door een arts kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog of andere specialist, dan dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist.

Een geldig legitimatiebewijs

Urine: Dit hoeft geen nuchtere urine te zijn. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat)

Uw bril of contactlenzen
Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeld, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Het onderzoek

De arts  vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden besproken en door de arts van aanvullende informatie voor het CBR voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist.

Het verdere onderzoek omvat op indicatie het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast kan er gekeken worden naar de psychische gesteldheid: Er wordt een globale indruk verkregen van het geheugen.

ZD-code

Op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag staat een zogenaamde ZD-code. Daarmee kan de arts uw papieren online invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit versnelt de procedure meteen paar weken en scheelt u een postzegel en de gang naar de brievenbus.

Keuringspraktijk Prins geeft daarom de voorkeur aan het digitaal invullen van de keuringsformulieren.

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring wordt, indien het formulier digitaal is ingevuld, toestemming aan u gevraagd om dit te verzenden. Als u geen ZD-code heeft, dan krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren ingevuld en ondertekend terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. Dit is niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts.

Na afloop van de keuring dient u de nota direct te voldoen. Bij keuringspraktijk Prins kunt u contant of met de pin betalen.